Skrevet d. 14. oktober 2020 af Lennart Christensen

How to use apostrophe inside an PHP echo

Sådan bruges apostrof i et PHP-ekko

I PHP er escape-sekvenstegnet backslash (\). Du kan tilføje dette før specialtegn for at sikre, at disse tegn vises som bogstaver.

Her er to måder hvorpå du kan lave en php string som indeholder apostrof:
Here are two ways you can create a php string that contains apostrophes:

Med backslash (\) / With backslash (\):

echo 'Lennart\'s name with a apostrophe, like thi\'s';

Eller du kan også skrive sådan / Or you can also write like that:

echo "Lennart's name with a apostrophe, like thi's";

Hi, I’m Lennart. WordPress developer from Denmark. I write in Danish, but the piece of code itself is universal and can be understood outside Denmark as well 😀