WooCommerce: Hent produkt ratings ud fra et given product id

Hvis du gerne vil hente varebedømmelser (Product ratings) fra et givent produkt i WooCommerce, så kan du bruge følgende små simple kodestykker og hente det via produktets id.

$product = wc_get_product( $product_id );
$average = $product->get_average_rating();
$review_count = $product->get_review_count();

eller fx sådan her:

$getproduct = $product_id;
$average = get_post_meta( $getproduct, '_wc_average_rating', true );
$review_count  = get_post_meta( $getproduct, '_wc_review_count', true );

I begge eksempler skal du ændre $product_id til det product id, som du ønsker at hente varebedømmelser fra.

Det er nu muligt at outputte værdierne af henholdsvis average bedømmelser og antal bedømmelser i PHP med $average og $review_count for det pågældende produkt id.