Skift standard sorteringsrækkefølge i woocommerce dashboard og sorter produkter alfabetisk

Hvis du ønsker at ændre rækkenfølgen på dine produkter i Woocommerce dashboard, så kan det gøres meget nemt. Det er så simpelt som at indsætte nedenstående kode i din nuværende tema functions.php-fil.

function set_post_order_in_admin($wp_query)
{
	if (!$wp_query->is_main_query() || 'product' != $wp_query->get('post_type')) {
		return;
	}
	$wp_query->set('orderby', 'title');
	$wp_query->set('order', 'ASC');
}

add_filter('pre_get_posts', 'set_post_order_in_admin', 5);

Med ovenstående kode vil dine produkter nu blive sorteret i alfabetisk rækkefølge i dit WordPress dashboard.