WordPress: Fjern classic-themes.min.css

Efter opgradering til WordPress 6.1 er der tilføjet et core stylesheet som hedder classic-theme-styles med url wp-includes/css/classic-themes.min.css. Jeg har faktisk ikke undersøgt hvorfor, men for at fjerne det skal vi bruge id’et for dette stylesheet og det kan således fjernes med en wp_dequeue_style() funktion:


add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'deregister_styles', 10);
function deregister_styles() {
	wp_dequeue_style('classic-theme-styles');
}


add_action( 'wp_enqueue_scripts', function() {
    wp_dequeue_style( 'classic-theme-styles' );
}, 10 );