WordPress: Opdatering af ACF-felter programmatisk for alle indlæg

Når det kommer til at administrere indhold på en WordPress-hjemmeside, er Advanced Custom Fields (ACF) et populært værktøj, der giver mulighed for at tilpasse og tilføje brugerdefinerede felter til indlæg og sider. En af de udfordringer, man kan støde på, er at skulle opdatere et ACF-felt på tværs af alle indlæg på hjemmesiden. Heldigvis kan dette gøres nemt og effektivt ved at programmere en løsning. I dette blogindlæg vil vi udforske, hvordan man programmatisk kan opdatere et ACF-felt for alle indlæg på din WordPress-hjemmeside.

Trin 1: Identificer det ACF-felt, der skal opdateres:
Det første skridt er at identificere det specifikke ACF-felt, som du ønsker at opdatere. Dette kan være et tekstfelt, et afkrydsningsfelt, en billedfelt eller en hvilken som helst anden type ACF-felt. Du skal have navnet eller nøglen til dette felt, da det vil være nødvendigt i den programmatiske opdateringsproces.

Trin 2: Opret et tilpasset WordPress-plugin eller tilføj kode til functions.php:
Du kan oprette et tilpasset WordPress-plugin til denne opgave eller tilføje koden direkte til din themes functions.php-fil. Hvis du opretter et plugin, kan du nemt aktivere, deaktivere og administrere koden separat fra dit tema.

Trin 3: Skriv kode til at opdatere ACF-feltet programmatisk:
Nu er det tid til at skrive selve koden til at opdatere ACF-feltet. Du kan bruge WordPress’ indbyggede funktioner og ACF’s til at opnå dette. Her er et eksempel på, hvordan koden kan se ud:


function opdater_acf_felt_programmatisk() {
		$postType = 'test';
		$field = 'aktiver_testvinder';
		$newValue = 1;
		$args = [ 'post_type' => $postType, 'posts_per_page' => -1, 'fields' => 'ids'];
		$posts = get_posts($args);
		foreach ( $posts as $post ) {
			update_field($field, $newValue, $post);
		}
}

if (isset($_GET['opdater_acf']) && $_GET['opdater_acf'] === 'ja') {
	opdater_acf_felt_programmatisk();
	echo ('ACF-feltet er blevet opdateret for alle indlæg.');
    wp_die();
}Vær sikker på at erstatte “$field” med den faktiske navn på det ACF-felt, du vil opdatere, og “$newValue” med den ønskede værdi, du vil tildele feltet. Derudover husk at vælge den post type du ønsker at opdaterer under “$postType”. I det viste eksempel er det posttypen “test” vi opdaterer.

Hvis du ikke synes at funktionen opdaterer feltet korrekt eller den melder fejl så kan du prøve at bruge “update_post_meta” fremfor at bruge “update_field”, eksempel: update_post_meta($post, field, newValue);

Trin 4: Kør koden og ACF-feltet bliver opdateret.
Når du har implementeret koden til at opdatere ACF-feltet programmatisk for alle indlæg, kan du aktivere opdateringen ved hjælp af en GET URL-parameter. Dette giver dig mulighed for nemt at udløse opdateringen ved at tilføje en simpel parameter til din URL.

Når du besøger den angivne URL, vil koden først kontrollere, om GET-parameteren opdater_acf er til stede og har værdien ja. Hvis betingelsen er opfyldt, vil opdateringsprocessen begynde, og ACF-feltet vil blive opdateret for alle indlæg på din hjemmeside.

Urlen skal se sådan ud for at opdaterer (husk at ændre til din hjemmeside): https://dinhjemmeside.dk/?opdater_acf=ja

Når opdateringen er fuldført, vil du modtage en bekræftelsesmeddelelse på skærmen, der fortæller dig, at ACF-feltet er blevet opdateret for alle indlæg. Hvis GET-parameteren ikke er til stede eller har en anden værdi end ja, vises en anden meddelelse, der informerer dig om, at ingen opdatering blev udført.

Ved at bruge denne tilgang kan du nemt styre, hvornår og hvordan ACF-feltet opdateres for alle indlæg på din hjemmeside. Det giver dig fleksibilitet og kontrol over opdateringsprocessen og sikrer, at du kun udfører opdateringen, når det er nødvendigt.

Husk at fjerne eller deaktivere opdateringskoden, når du har udført opdateringen, for at undgå utilsigtet opdatering af ACF-feltet i fremtiden.

Nu er du klar til at aktivere opdateringen af ACF-feltet ved hjælp af en GET URL-parameter.

Held og lykke med din ACF-feltopdatering! 🙌