PHP: Find bredden og højden af et SVG-billede i PHP

SVG er “Skalerbar Vektor Grafik”, og i princippet kan du skaleres til uendeligheder. Jeg bruger fx altid logo i SVG format for at det står skarpt og flot. Når jeg indsætter logo med svg som et img element, hvor jeg gerne vil sætte bredde og højde ratio attributer.

Til formålet har jeg lavet en php funktion som virker med transients som gemmer dataene for logo kan man bruge følgende php funktion som laver en array med en masse data, bl.a. bredde og højde. Her er et lige udklip af den:


	$data['logo']['img'] = get_template_directory_uri() . get_option('logo'); // vi henter logofilen og gemmer url'en til billedet
	$svgdata =(simplexml_load_file(get_template_directory_uri() . get_option('logo'))); //Vi henter alt data på svg billedet med simplexml_load_file
	$data['logo']['size'] = ['width' => strval($svgdata->attributes()->width), 'height' => strval($svgdata->attributes()->height)]; // vi gemmer svg-billedets højde og bredde i en array. strval returnerer stringværdierne for den parameter, der er overgivet til den i stedet for et inner array eller object.