PHP: Foreach Loop med indhold af objecter i en array

Sådan kan man lave en foreach over alle objecter i en klasse. I dette eksempel indeholder $row objekterne.

	foreach (get_object_vars($row) as $element) {
			$element;
		}