Ændre Canonical URL med wp_head

Den kanoniske url er en vigtig del af SEO. Hvis du ikke indstiller den kanoniske url korrekt, kan søgemaskinerne muligvis ikke indeksere indholdet korrekt eller værre, indeksere den forkerte side og du på den måde mister trafik på grund af dubletter af sider.

Løsning: Med wp_head-filteret kan du ændre den kanoniske url for ethvert indlæg, sider eller andre posttypes på din WordPress hjemmeside. Dette sikrer, at dine sider indekseres korrekt, og at du ikke mister trafik på grund af duplikerede sider.

I dette eksempel sættes der et canonical tag for indlægstypen “bil” og på de posts som har et input i feltet “img_parent”. Den kanoniske url for disse elementer sættes så til at pege på dens forældre, som i dette tilfælde hentes via input feltet “img_parent”:

function canonical_url( {
	if(!is_singular('bil') ) { return false; }
	if(!get_field('img_parent')) { return false; }
	$parenturl = get_the_permalink(get_field('img_parent'));
	echo '<link rel="canonical" href="'.esc_url($parenturl).'"/>';
}
add_filter( 'wp_head', 'canonical_url', 10, 2 );

Hvis du vil ændre den for et bestemt indlæg eller en bestemt indlægstype, så skal du blot erstatte “bil” med den pågældende indlægstype. For eksempel, hvis du vil ændre den kanoniske url for et “produkt”, skal du bruge “product” i stedet for “bil”, som er vist i mit eksempel.